Turbinų priežiūra

Verta perskaityti!!! tai bendra informacija apie turbinas – jų priežiūra, ir eksploatacija :

Turbina atlieka svarbų vaidmenį variklio darbe. Jūsų dėmesiui pateikiame šiek tiek dominančios ir naudingos informacijos apie turbinų eksploatavimą. Prieš tai trumpai apžvelgsime turbokompresorių ir jo veikimo principą.

Daugelis esame pastebėję ant automobilių esantį užrašą „turbo“, tačiau ką jis reiškia, turbūt žinome ne visi, o jei ir žinome, tai tik nedaugelis galėtų pasakyti, kaip tai veikia automobilyje, kokią naudą duoda ir kaip tinkamai eksploatuoti.Siekdami suvokti, kokia turbinos paskirtis ir jo veikimo principas, itin svarbu suprasti vidaus degimo variklio veikimo principą. Pradžiai, kas gi yra tas vidaus degimo variklis? Kaip mums byloja vadovėlis, vidaus degimo variklis yra variklis, naudojantis energiją, išsiskiriančią iš uždarame degimo skyriuje degančio kuro, paprastesniais žodžiais galėtume pasakyti, kad tai yra uždaros erdvės variklis, kurio viduje degant kurui skleidžiama energija.

Taigi, vidaus degimo variklio paskirtis – oro ir kuro mišinio deginimo metu išgauti energiją, atsirandančią oro ir kuro mišinio užsidegimo momentu. Visa tai, kas lieka po sudegimo, pašalinama per išmetimo sistemą. Šiame energijos gavybos procese, turbina atlieka oro siurblio vaidmenį. Kuro mišinio degimo metu susidarančios įkaitusios išmetamosios dujos iš variklio degimo kamerų nukreipiamos į pirmąją turbinos sparnuotę ( „turbininę“) ir priverčia jį suktis. Ši sparnuotė ašimi sujungta su antrąja turbinos sparnuote („kompresorine“). Abi sparnuotės pradeda suktis vienodu greičiu. „Kompresorinė“ sparnuotė savo „sparneliais“ įtraukia orą iš lauko ir, jį suspaudusi, nukreipia į variklio cilindrus. Per „kompresorinę“ turbinos sparnuotę iš lauko patekęs oras dėl spaudimo ir trinties smarkiai įkaista, todėl, prieš nukreipiant jį į variklio degimo kameras, pirmiausiai reikia atšaldyti. Šiuo atveju reikalinga tarpinio suslėgto oro aušintuvo sistema. Ji aušina turbinoje suslėgtą orą, didindama jo kiekį tūrio vienete bei mažindama detonacijos galimybę. Senesnės kartos varikliuose su turbokompresoriumi šios sistemos nebuvo, tačiau tarpinio suslėgto oro aušintuvo efektyvumas yra pakankamai didelis (suslėgto oro temperatūra sumažėja mažiausiai 50 %), todėl naujos kartos automobiliuose ši sistema montuojama kaip serijinė įranga ja vadiname (Intercooler).

Kaip pagerinti turbinos veikimą?

Nors turbina yra itin tikslus agregatas, jo mechanizmas gana paprastas, patvarus ir veiksmingas.Teisingai eksploatuojant turbina, ji gali patikimai tarnauti daugelį metų, nors jos sukimosi greitis siekia iki 200000 aps./min. Turbina nereikalauja specialios priežiūros. Papratai, jeigu automobilis eksploatuojamas pagal visas gamintojų rekomendacijas, pakanka tik periodiškai patikrinti, ar variklis užtikrina teisingą turbinos veikimą. Štai keli patarimai, kurios vykdydami padėsite turbokompresoriui dirbti be rūpesčių ilgą laiką.

Turbina – neatsiejama variklio dalis.

Nors turbinos veikimo principas labai paprastas – tai ganėtinai sudėtingas mechanizmas. Reikalinga ne tik atskirų turbokompresoriaus sudėtinių dalių absoliuti veikimo darna, bet ir ideali jo atitiktis varikliui, prie kurio jis primontuotas. Turbina suprojektuota naudoti būtent su tuo varikliu, kuriam ji yra skirta. Variklis ir turbina priklausomi vienas nuo kito. Turbokompresorius ne papildomas įtaisas, kurį galima išmontuoti jam sugedus ar nusidėvėjus. Turbokompresoriui reikia tiek pat dėmesio kaip ir pačiam varikliui.Pirmiausia reikia periodiškai tikrinti, ar jis tinkamai pritvirtintas prie variklio

Pastebėję neefektyvų variklio darbą, raskite turbinos gedimo priežastį ir ją pašalinkite.

Labai dažnai puikios būklės turbokompresorius išardomas ir pakeičiamas nauju. Kodėl taip atsitinka? Nes atrodo blogai veikiantis, nors iš tikrųjų netinkamai veikia kiti variklio elementai. Ar važiuodami atkreipėte dėmesį į mėlynus dūmus? Jeigu taip, prieš nuimdami turbiną patikrinkite, ar švarūs oro filtrai, ar per didele tepalų sunaudojimo priežastimi nėra pats variklis (ar nėra nuotėkio). Ar ne triukšmingai veikia turbokompresorius? Turbokompresorius triukšmingai veikia, kai per laisvi srieginiai sujungimai. O gal važiuojant pastebėjote juodus dūmus? Sumažėjo variklio galia? Pirmiausiai patikrinkite patį variklį.

Atminkite tris pikčiausius Jūsų automobilio turbinos priešus:

• Per mažai tepalų. Nepakankamas tepalų kiekis daugiausiai žalos padaro guoliams, dėvisi rotoriai, netenkamas darbo vientisumas ir net gali sulūžti velenėlis.

• Įsiurbiami svetimkūniai. Svetimkūnio įsiurbimas kenkia sparnuotei,dėl to sutrinka pusiausvyra. Tai daro žalą sandarinimo žiedams ir gali smarkiai pažeisti įrenginį.

• Nešvari alyva. Iš kur atsiranda ta nešvari alyva? Paprastai priežastis būna variklyje. Nešvari alyva kaupiasi ne tik filtre, ji prilimpa prie sienelių, kaupiasi technologinėse kiaurymėse ir visur kur alyva blogai cirkuliuoja.Nešvari alyva gali pažeisti guolius arba stūmoklius ir apsunkinti alyvos patekimą pro variklio žiedus. Nešvarioje alyvoje gali būti metalo gabaliukai, drožlės arba dulkės. Norint to išvengti, būtina nuolatos tikrinti, ar tinkamos būklės alyvos pompa ir filtras. Mažiausia naudojamų tepalų klampa turėtų būti 15W/40 (jei yra galimybė, naudokite sintetinius tepalus. Naudojami tepalai turėtų būti skirti tik turbokompresoriniams varikliams.

Stenkitės iš anksto numatyti gedimus.

Atminkite, jog pastebėję gedimus jų ankstyvojoje stadijoje, juos galima greitai pašalinti.Jei variklis pradeda gesti, pastebite alyvos pratekėjimą, girdite neįprastą triukšmą arba vibraciją iš turbokompresoriaus, atkreipkite į tai dėmesį, nenumokite ranka. Jeigu to neįvertinsite, remontas kainuos kur kas brangiau. Turbokompresorius dirba milžinišku greičiu, todėl net mažiausia anomalija per keletą sekundžių gali sukelti didelį gedimą.

Atminkite, kad Jūsų automobilio variklis yra su turbokompresoriumi.

Skirtingų transporto priemonių varikliuose turbokompresoriai montuojami dėl įvairiausių priežasčių:

  • didina variklio galingumą ir sukimo momentą.
  • kompensuojamas oro slėgio kritimas.
  • mažina kuro sąnaudas ir išmetamųjų dujų emisiją.

Nedidinkite turbinos pučiamo oro slėgio lygio. Tiksliau, nemažinkite turbinos slėgio reguliatoriaus lygmens – jis nustatytas taip, kad variklis dirbtų optimaliausiai. Per didelis slėgis gali didinti variklio temperatūrą, sukelti žalą stūmokliams ir variklio indeksams.

Niekada nekeiskite turbokompresoriaus patys.

Jūsų automobilio turbokompresorius – paprastas mechanizmas, tačiau jis pagamintas milimetrų tikslumu. Tik turbokompresorių gamintojai arba jų įgaliotos įmonės turi reikiamą įrangą bei personalą, kuris specializuojasi turbokompresorių remonte. Sutaupysite laiko ir pinigų – jie žino viską apie Jūsų automobilio variklį ir turbokompresorių.

Atminkite svarbiausius dalykus:
Net geriausias prietaisas negali parodyti savo galimybių, jei vairuotojas nėra tam pasirengęs. Varikliai su turbokompresoriais reikalauja didelio dėmesio:

  • Norėdami išvengti per greito turbokompresoriaus guolių susidėvėjimo, niekada negesinkite variklio jam dirbant didelėmis apsukomis, nes, turbokompresoriui dirbant didžiuliu pajėgumu,ir staigiai užgesinus variklį alyvos slėgis nukrenta iki nulio ir nesuteikia mechanizmams kurie vis dar sukasi dideliu greičiu reikalingo sutepimo.
  • Užvedę variklį, palaukite bent 30 sekundžių,kol pakils alyvos lygis, tik tada didinkite apsukas.
  • Baigę važiuoti automobiliu automagistrale,palikite variklį padirbti 2 – 3 minutes laisvąja eiga(turbokompresoriaus atvėsinimui).