Visi turbokompresorių gedimai kilę dėl dviejų priežasčių – ne laiku ir nekokybiškai atliktos automobilio techninės priežiūros arba jo eksploatacijos ribiniuose režimuose. Automobilių salonuose pirkti nauji automobiliai, prižiūrimi pagal garantiją įgaliotosios įmonės atstovo servise paprastai neturi problemų su turbininiu įpūtimu. Reguliariai pagal mašinos gamintojo technologiją atliekant techninę priežiūrą ir naudojant sertifikuotas medžiagas, pavyzdžiui, alyvą, filtrus ir t. t., užtikrinamas patikimas ir negendamas turbokompresoriaus veikimas.
Tačiau perkant naudotą automobilį, gali kilti problemos – juk negalime numatyti kaip buvęs savininkas eksploatavo ir prižiūrėjo savo automobilį. Todėl pirmą kartą apžiūrėjus tokį automobilį, prieš perkant, būtinai reikėtų užvažiuoti į specializuotą automobilių priežiūros centrą diagnostikai atlikti. Atminkite, kad daugelis turbokompresorių gedimų kyla ne dėl turbokompresoriaus problemų! Jeigu turbokompresorius pažeistas, tai prieš jį remontuojant arba keičiant, labai svarbu rasti ir pašalinti gedimo priežastį. Galbūt, kaltas variklis. Jeigu jo nesuremontuosime, vietoje sugedusio turbokompresoriaus įstatytas naujas greitai išeis iš rikiuotės. Kartais taip atsitinka iš karto paleidus variklį. Bet kokį turbinos remontą reikia atlikti tik specializuotuose automobilių servisuose, nes reikalingos specialios žinios, gebėjimai ir įranga. Be to, atliekant su agregatu bet kokius darbus turi būti užtikrinta ideali švara, nes net viena smiltelė patekusi į turbokompresorių gali jį sugadinti. Todėl turbininiais varikliais varomų automobilių savininkai turėtų susimąstyti, kaip reikia eksploatuoti ir kur prižiūrėti savo automobilius.

Turbinų gedimų požymiai ir priežastys

1 požymis: smarkiai įsukant įkaitusį variklį, iš jo išmetimo vamzdžio virsta mėlyni dūmai, kurie dingsta, kai variklis veikia pastoviomis apsukomis.
Priežastis: sudeginama į variklio cilindrus patenkanti alyva dėl jos nuotėkio turbokompresoriuje.
2 požymis: juoda išmetamųjų dujų spalva.
Priežastis: sudeginamas prisotintas mišinys dėl oro nuotėkio slėgimo magistralėse ir / arba tarpiniame suslėgto oro aušintuve. Sugedusi arba pažeista turbokompresoriaus valdymo sistema.
3 požymis: balta išmetamųjų dujų spalva.
Priežastis: užterštas turbokompresoriaus alyvos nubėgimo vamzdelis.
4 požymis: padidėjęs alyvos sunaudojimas (nuo 0,2 iki 1,0 litro1000 km), jos nuotėkio pėdsakai ant turbokompresoriaus, oro trakto atvamzdžių sandūrose.
Priežastis: užsiteršęs oro padavimo kanalas, alyvos išpylimo vamzdelis ir / arba turbinos ašies korpuso užsikoksavimas.
5 priežastis: pablogėjusi automobilio įsibėgėjimo dinamika.
Priežastis: nepakankamai oro patenka į variklį dėl sugedusios turbinos valdymo sistemos arba variklio pažeidimo.
6 požymis: triukšmas (švilpesys) veikiant varikliui.
Priežastis: prateka oras tarp išėjimo iš kompresoriaus ir variklio.
7 požymis: džerška veikiant varikliui.
Priežastis: įtrūkęs ir / arba deformuotas turbokompresoriaus korpusas, sparnuotė liečia trūkių kraštus. Pažeidimas signalizuoja, kad greitai gali sugesti turbokompresorius.
8 požymis: pernelyg triukšmingai veikia turbokompresorius.
Priežastis: užsiteršęs alyvos padavimo vamzdelis, padidėję rotoriaus ašinis ir radialinis tarpeliai ir / arba jis trinasi į turbokompresoriaus korpusą.
9 požymis: pernelyg daug sunaudojama kuro, padidėjęs išmetamųjų dujų toksiškumas.
Priežastis: užsiteršęs oro filtras ir / arba oro padavimo į turbokompresiu kanalas.
10 požymis: alyvos nuotėkis ant turbinos korpuso iš kompresoriaus pusės.
Priežastis: užsikoksavęs turbinos ašies korpusas, sutrikęs tepimo sistemos darbas, pažeistas turbina.
11 požymis: „turbo duobės“ efektas, užsidūmijęs variklio skyrius ir / arba automobilio salonas (paleidžiant variklį, po variklio dangčiu išmetamas juodų dūmų kamuolys).
Priežastis: trūkusi turbokompresoriaus apvedimo vožtuvo balno sritis.